Integracija na radnom tržištu

Tim savetovališta VeBBAS-a nudi usluge individualnog savetovanja poput davanja informacija o integracije migranata, koji žele da se zaposle u Austriju. VeBBAS je finansiran od strane Zavoda za Zapošljavanje (AMS-a) kao i Radičke komore Salzburg (AK). Stranke iz preko 50 zemalja sveta koriste trenutno naše usluge. Mi podržavamo migrantkinje i migrante pri traženju posla, po pitanjima donošenja odluke (daljnjeg) obrazovanja, preškolovanja, pisanju aplikacija za traženje posla i mnogo dr. Nudimo savetovanje oko pravnih pitanja vezana za uzimanje (austrijskog) državljanstva, zaposlenja i naseljavanja i dr.

Naš uslužni servis:

VeBBAS je nonprofitna organizacija i savetovalište za pitanja u vezi sa politikom na tržištu rada. Naš cilje je da osobe, koje su se za stalno doselile, a koje imaju otežan pristup tržistu rada, podržavamo i time olakšamo integraciju u Austriji.

Radni i životni uslovi migrantkinja i migranata u gradu Salzburgu.

  • Savetovanje
  • Posredovanje (posla)
  • Nostrifikacija
  • Zbrinjavanje

Dovoljan je jedan poziv!
Naš kompetentan tim Vam može pomoći.

Naši savetnici stoje Vam radu na raspolaganju pružanjem diverznih usluga savetovanja i dr.pomoći.

Team VeBBAS
S leve strane: Alina Adam, Dariusz Janczewski, Poslovođa Elisabeth Zelger, Mag. Mirjana Kovacevic i Ali Oymak Klečeći: Mustafa Osi
Elisabeth Zelger

Elisabeth Zelger

Poslovođa
Savetovanje na nemačkom, engleskom, francuskom i talijanskom jeziku

Tel.: 0662/87 32 48 Dw. 10
E-Mail: e.zelger@vebbas.at

Mustafa Osi

Mustafa Osi

Savetovanje na arapskom jeziku i farsi
Tel.: 0662/87 32 48 Dw. 14
E-Mail: m.osi@vebbas.at

Mag.a Mirjana Kovacevic

Mag.a Mirjana Kovacevic

Savetovanje na nemačkom, bosanskom/hrvatskom i srpskom jeziku
Tel.: 0662/87 32 48 Dw. 13,
E-Mail: m.kovacevic@vebbas.at

Ali Oymak

Ali Oymak

Savetovanje na nemačkom i turskom jeziku
Tel.: 0662/87 32 48 Dw. 15,
E-Mail: a.oymak@vebbas.at

Ludmilla Alina Adam

Ludmilla Alina Adam

Beratung in Deutsch, Russisch, Ukrainisch
Tel.: 0662/873248 Dw. 11,
E-Mail: a.adam@vebbas.at

Kontakt.