Razjašnjenje potrebe za nostrifikaciju /clearing i savetovanje

Želite u Austriji priznavanje Vaših u inostranstvu stečenih univerzitetskih diploma ili priznavanja Vaših stručnih kvalifikacija, tj. želite nostrifikaciju?
Posedujete stručnu kvalifikaciju/ zanimanje/ obrazovanje, koje ste stekli u Vašoj matičnoj žemlji porekla, a želite izjednačenje s austrijskom kvalifikacijom ?

Nudimo Vam:

razjašnjenja o potrebi nostrifikacije/clearing

savetovanje oko pitanja vezanih za nostrifikaciju

sveobuhvatne i opširne informacije o priznavanju Vaših kvalifikacija, diploma, svedočanstva i sl.

Dovoljan je jedan poziv! Naš kompetentan tim Vam može pomoći.

Kontaktirajte i Konsultujte se sa našim savetodavnim timom oko pitanja i različitih izazova u procesu Vaše nostrifikacije.